Logo

polityka

dokument

przeczytaj ją uważnie

Data wprowadzenia zmian: 12 lipiec, 2018, 08:46

Poufność danych

Wprowadzenie

Oświadczenie to jest składane przez nas w świetle wymagań Ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO) oraz wypełniając obowiązek jako Twojego "Administratora Danych".
Administratorem danych jest RORI Adam Kryński, ul. Wielkopolska 23/1 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polska, NIP: 6332056241

Przeczytaj uważnie tę stronę. Jeśli nie zgadzasz się z treścią tego oświadczenia, nie przesyłaj żadnych danych osobowych.

Wszelkie odniesienia do "danych osobowych" oznaczają wszelkie dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe), które są w stanie zidentyfikować użytkownika. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu lub adres e-mail oraz wiadomości e-mail wysyłane do RORI Adam Kryński.

Wszelkie odniesienia do "strony internetowej" będą stanowić odniesienie do strony internetowej udostępnionej przez nas, tj. https://rori.pl

Zgoda

Uzyskując dostęp do tej witryny, uznaje się, że zapoznał się on z treścią niniejszego oświadczenia. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej i przekazanie nam danych osobowych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z warunkami niniejszego oświadczenia.

Rezygnacja

Aby zrezygnować, wyślij do nas wiadomość mailem o temacie "REZYGNACJA" na adres rodo@rori.pl , określając czynności przetwarzania, które chciałbyś ay zostały wstrzymane. Po otrzymaniu pisemnej rezygnacji zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Powiadomienie

Zamiar przetwarzania danych osobowych został złoszony w Biurze ds. Informacji zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Informacje, które mogą być gromadzone

Dane osobowe mogą być wymagane przez nas lub dobrowolnie przesłane przez Ciebie za pośrednictwem jednego z kilku hipertekstowych linków lub formularzy kontaktowych, obecnych w treści tej Witryny.

Wrażliwe dane osobowe

Nie będziemy żądać, zbierać ani przetwarzać od Państwa jakichkolwiek Danych Osobowych o charakterze poufnym, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane osobowe?

Zachowujemy Twoje dane osobowe przez okres wymagany prawem i tam, gdzie musimy to zrobić w związku z postępowaniem sądowym lub dochodzeniem dotyczącym RORI Adam Kryński.

W przeciwnym razie przechowujemy twoje dane osobowe:
- tak długo, jak potrzeba, aby zapewnić ci dostęp do usług, o które prosiłeś;
- gdzie skontaktowałeś się z nami z pytaniem lub prośbą, tak długo, jak to konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje pytanie lub prośbę.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez nas mogą być wykorzystywane przez nas do:

- przetwarzania zamówienia i płatności
- realizacji usługi hostingu
- przekazywania informacji o Tobie podmiotom takim jak usługi księgowe oraz usługi windykacyjne.

Powiadomienia Ciebie o ulepszeniach naszych usług, takich jak: zmiana funkcjonalności witryny, nowe usługi i funkcje specjalne, oferty i konkursy, które naszym zdaniem mogą Cię kontaktu z Tobą za pośrednictwem poczty, telefonu, e-maila, wiadomości tekstowej lub innej rozsądnej metody.

Ujawnianie i wykorzystywanie twoich danych osobowych przez osoby trzecie

Możemy umożliwić innym osobom i organizacjom korzystanie z posiadanych przez nas informacji w celu świadczenia usług, o które prosiłeś.

Możemy również ujawniać informacje przedstawicielom ds. odzyskiwania wierzytelności i windykacji do celów windykacji i spłaty długów.

Możemy również ujawnić Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze i przekonaniu, że takie działanie jest konieczne w celu: - dostosowania się do przepisów prawa lub postępowanie zgodnie z procesem prawnym ;
- w celu ochrony naszych praw lub własności;
- działać w szczególnych okolicznościach, aby chronić bezpieczeństwo osobiste innych użytkowników Witryny lub społeczeństwa.

Ochrona danych

Zawsze podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony przechowywanych przez nas Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Administracja

Zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) masz prawo zażądać szczegółowych informacji na temat Twoich danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez nas.

Ciasteczka "Cookies"

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez RORI™ do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji po zalogowaniu do panelu.

Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka "cookies". Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie stron RORI™, strefy klienta oraz paneli usług aż do całkowitego zablokowania ich funkcjonalności. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług RORI™ wymagana jest akceptacja plików cookies.

Bezpieczeństwo danych i logowanie

Posiadamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, zgodnie z naszym prawem jeśli przekroczysz jakikolwiek limit błędnych logowań (6 x FTP, 6 x E-Mail or 6 x SSH) Twój adres IP zostanie naznaczony tymczasowo jako 'potencjalny terrorysta' i na ten czas stracisz dostęp do usług serwera. Monitorujemy także serwer pod kątem zagrożeń płynących z sieci. Dodatkowo monitorowane jest każde logowanie (autoryzowane i nieautoryzowane) do panelu DirectAdmin jak i poczty. Wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.

w razie pytań

prosimy o kontakt pod adresem studio na rori kropka pl